Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: TRAVEL THEMA ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 801072100

Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148432003000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 37

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 11522

Τηλ: 2114115366

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2019

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστές: Α) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Β) ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΔΙΛΑΣ, Γ) ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΦΜ Διαχειριστών: Α) 029688319, Β) 06662657, Γ) 046475791